Panic, anger among people in UP’s Moradabad after tap water turns ‘red’ on Bakrid


મજામા એક તરફ જહાજ દેશ મેં ખુશીયા મનાય છે વાતા મૂકી ખરુ મેનુ se jo પાની કા પાની આતા હૈ વો અચાનક લાભ એટલા હી નહી ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ પાલિકા રાસ ક્યા હૈ ઇન્ડિયા ટીવી કી ટીમને in સવાલો કે પડતાં સીધે મોરાદાબાદ પહોંચી આમા કોઈ શીખવું પાની કરી નથી કે લોકો ગામમાં ફેલાતા ઘર કા નખરા તો નિકલા લાલ પણ બાહર સરકારી લાલભા નિકલતે દેખ લોગ પરેશાન પરેશાન થયેલા સન કા પાની પાની પાની કમ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઈલા kikilu એસેક્સમાં રહેતી પ્રશાસનની સે પાની કરી નહિ ના કરતા પાણી આવી ગયા કે પીને વાલે સાંજ સુધીમાં અનેક લોકો કહેના હૈ પાની કી કભી તક નહીં અને સ્થળ અને બે ખાસ તેલ પાની કારણ હતા શુ કહે કે કિસી ને પાની પી અને ઘરના પતા નહી ક્યા હોતા હૈ પરવીન થા અભી માર પડશે lucky કેનલ kayal બકરી કે દિન એસી દેસી એ પ્રશાસન પર ખડા હોઈ પોલીસે પહોંચી પ્રશાસન કેદાર અધિકારી patel ગંગે બાકી લોકો ભાન અભિલાખે મે પાની category of પોલીસ ચોકી લોગોં કો લગતા હૈ કે ભાઈ ક્લિક કર ને ઓટો કી કહાની સાથે છે રાજીવ શર્મા ઇ ટીવી મુરાદાબાદ mein nakhun વાલા આયા iti પહોંચી જહાં alose લાલ પાણી આને કી શકાય તેથી સ્થાનીય લોકોને બતાવશે જો લાલ રંગ કા પાની આ રહા થા ઉસ માતા પવન ના રહે તારી નવશેકું પાણી આને કી ખબર ખાલી ઉસકે લિયે સામે પહોંચી હે બતાયા હૈ કિ સબસે પહેલે વાકયા પાણી સપ્લાય બંધ હૈ કલ કી complain કે બાદ supply નહીં હૈ પાની આપ દેખાઈએ ટેગ કરો કે જરિએ સપ્લાય ક્યા ગયા હૈ પાની આયા થા થા થા હા ભુરા વાહન કે ફોન કરો નંબર આપો ને ખારી મામા કા નામ ક્યા હૈ આનંદ જી જી હૈદરાબાદ કિતના હૈ કે બાદ પાની મે તો એ શુભ તો એક ફોટો ભી દેખા રહેજે લાલ લાલ થઇ વિસ્કી બાદની સ્થિતિ પાની પાની પાની અને ટેન્કર તો યુઝ કરો તો ગુસ્સા થઈ જવાથી હા યહા કે બાજુ સંસ્થાની લોકોને પ્રશાસન nepal અને લોકોને વિરોધ કે આ તો પાણી કે સપ્લાય વધી ગઈ ટેન્કરથી પાણી ફેરવ્યા ફોન આયા થા કોની આયા થા ક્યા કોઈ આસપાસ યહા કોઈ એસા હે જહા મુકો જાનવર ખુંટા છે ભાઈ ભાઈ આ તો પૈસા આપે તેવી પાઇપલાઇનથી પડી હતી લોકો તો માં શક્તિ ગઝલના શકતી હોત ને જગ જનની એ છે કે બગાડતા જિસ કે તેમના તરફ લગાયા હૈ ના કરીએ પહેલીવાર એસે જોબ લડાયા અધિકારી વધારે કહી શકાય કે ફાયદે કી આપને કઈ નઈ દેખી ગામના તમારી સે કમ દોડાઈચા દોડાઈચા ઓએમાર્ક 31 ક્યાં કુલધરા કી પાનીમે ખૂની થાય આક્ષેપો લાલ રંગ જબસે ખૂની પાણી આને કી પડતા કે મેં એક જગ્યાએ પાણીની પાઇપલાઇન badalne ka kam karne ki ek j પર કુરબાન થઇ જશે ના લોકોની યાદ જોઈતો નગરનિગમને પાયાથી એક nuksan મેથી અરુચિ કે સામને કુરબાની હમારે સાથ કપાઈ ગઈ આજે કરી આવો સમજીએ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ ઉ યે કેસે હુઆ કેસે હુએ કભી પાની કે બાદ લીકેજ વધાઈ jamnagar કૈસે સ્વીકાર કરતે હૈ યહા સમસ્યાથી જગ્યા મોરાદાબાદ main allah se લાલ પાણી આને કી બાત લાલ પામ્યા ને લગા ઇસકે બાદ ઇન્ડિયા ટીવી કેસે પતા ચલા કે એક જગા પર કુરબાની થી ઓળખે છે પાણી આજ્ઞા આપકો બદલ કાકા સાથે સમજાતા પવનના મારી સાથે life પવન જોખમ દેખરેખની જોઈ વિભાગ hai sabse આસાન થાકી જાય ઉસકે સાથ હો જાએગી પાનીમે કે આખું આયાસે ઔર ઇસ પર કોઈ બાકી થઈ આપકો બતા દેતે હૈ કે બાદ તુમ કો જાગેલી ભેજા ગયા હૈ જમીની સ્તર પર અધિકારીમાં રહે કે વો ખુદ હી થા ઔર હૈ કી પાઈપ લાઈન બદલ ને કામ શું છે આ ગયા હૈ ઔર જા તુ ન પકડે અધિકારી અભી ભી રિપોર્ટ કે આને કા ઇન્તજાર કર રહે હૈ કી જાને કે બાદ ઉસકે બાદ લાઇન પતિ જા રહી હૈ ટેન્કર સે પાની supply કિયા જા રહા હૈ કી કોશિશ કી હૈ કી મામલા ફેલ હાલતુરંત ઓરિસ્સા તુલના જાય એ સાંપ્રદાયિક સાસ ભી કભી ખતરાથી અધિકારીઓ સે બાત કરને કી તો કોઈ ભી કર રહા હે જરૂર કે જે રિપોર્ટ સાથે
Panic, anger among people in UP’s Moradabad after tap water turns ‘red’ on Bakrid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *